Fotovoltický ohrev vody Kerberos Power

Systém KERBEROS POWER slúži k úspornémuohrevu vody. Využíva prednosťou fotovoltaickéhoakumulačného ohrevu. Solárny systémKERBEROS POWER je modulárny systémvýkonného fotovoltaického ohrevu vody. Je určenýpre 2,4a6 kWp inštalovaného fotovoltaickéhovýkonu. Pracuje s bežnými vykurovacími telesami s výkonom 2 - 2,5 kW pre každý modul.
Voda sa ohrieva výhradne solárnou energiou,sieťový prívod slúži len pre napájanie riadiacichčastí a komunikačného modulu. Výkonná časťpracuje v ostrovnom režime, fotovoltaiocká časť jegalvanicky oddelená od sieťovej časti. KERBEROSPOWER umožňuje online vzdialenú správu.

  • Použiteľný s ľubovoľnou akumulačnou nádobou
  • Efektívny ohrev TUV aj v zime
  • Plne autonómna systém- funguje aj pri výpadkuelektrickej siete
    Vysoké úspory vďaka modernej technológii
    Jednoduché ovládanie
    Monitorovanie vyrobenej aj spotrebovanej energie


1 760,00 € 1 830,00 €