FVE SolarEdge 2,6 kWp na kľúč

Na túto fotovoltickú elektráreň je možnosť získať štátnu podporu vo výške 1200 Eur


Komponenty elektrárne :


8 ks panely AXITEC 320 Wp - záruka 15rokov garancia produkcie po 25 rokoch 80%.

8 ks optimizér SolarEdge P300 - záruka 25 rokov


1ks striedač SolarEdge SE3000H - záruka 12rokov , integrovaný monitoring cez web rozhranie + web portál + app mobil


1ks nosná konštrukcia na sedlovú strechu K2 (hliník, nerez). V prípade rovnej strechy vypracujeme individuálnu ponuku s potrebným sklonom FV panelov


1 ks rozvádzač fotovoltiky s prepäťovými ochranami ( AC/DC)

Kompletný inštalačný a elektroinštalačný materiál materiálUpgrade elektrárne : možnosť doinštalovať dodatočne 5 ks 270 Wp panelov, batériu LG 7kWh , obmedzenie výkonu, diaľkové spínanie vybraných spotrebičov, plynulou reguláciou riadiť prebytky na ohrev úžitkovej vody.


Rozsah služieb v rámci ceny:


- vypracovanie podkladov pre úspešné získanie štátnej dotácie - ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

- relizáciu na kľúč so štátnou dotáciou, aj bez dotácie

- kompletný materiál na realizáciu a uvedenie do prevádzky

- návrh optimálnej inštalácie s čo najnižším zásahom do objektu

- projektová dokumentácia, revízie, žiadosti a povolenia


Doprava dohodou podľa lokality inštalácie
4 680,00 €