FVE SolarEdge 3,9 kWp na kľúč

Na túto fotovoltickú elektráreň je možnosť získať štátnu podporu vo výške 1500 Eur

Komponenty elektrárne :

12 ks panely AXITEC 320 Wp - záruka 15rokov garancia produkcie po 25 rokoch 80%.

12 ks optimizér SolarEdge P300 - záruka 25 rokov

1 ks striedač SolarEdge SE3500H -N4 - záruka 12rokov , integrovaný monitoring cez web rozhranie + web portál + app mobil


1 ks nosná konštrukcia na sedlovú strechu K2 (hliník, nerez). V prípade rovnej strechy vypracujeme individuálnu ponuku s potrebným sklonom FV panelov


1 ks rozvádzač fotovoltiky s prepäťovými ochranami ( AC/DC)

Kompletný inštalačný a elektroinštalačný materiál materiál

Upgrade elektrárne : možnosť doinštalovať dodatočne 4 ks  panelov, batériu LG 7kWh , obmedzenie výkonu, diaľkové spínanie vybraných spotrebičov, plynulou reguláciou riadiť prebytky na ohrev úžitkovej vody.

Rozsah služieb v rámci ceny:

- vypracovanie podkladov pre úspešné získanie štátnej dotácie - ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

- relizáciu na kľúč so štátnou dotáciou, aj bez dotácie

- kompletný materiál na realizáciu a uvedenie do prevádzky

- návrh optimálnej inštalácie s čo najnižším zásahom do objektu

- projektová dokumentácia, revízie, žiadosti a povolenia

Doprava dohodou podľa lokality inštalácie

6 016,00 €