Hybridná FVE SolarEdge 3,4 kWp LG RESU 7 kWh

Na túto fotovoltickú elektráreň je možnosť získať štátnu podporu vo výške 3250 Eur

Prebytky vyrobenej energie sú efektívne ukladané do batérie a využité v prípade nižšieho osvitu panelov, alebo v noci. Tým je domácnosť energeticky zaťažená na úplné minimum.

Komponenty elektrárne :

12  ks panely AXITEC AC-280P/156-60S - záruka 15rokov garancia produkcie po 25 rokoch 80%.

12 ks optimizér SolarEdge P300 - záruka 25 rokov

1 ks striedač SolarEdge SE3500H - záruka 12rokov , integrovaný monitoring cez web rozhranie + web portál + app mobil


Sesti interface S4 + modbus meter, prievlakový transformátor

LG Chem RESU 7H ( 6000 cyklov )

1 ks nosná konštrukcia na sedlovú strechu K2 (hliník, nerez). V prípade rovnej strechy vypracujeme individuálnu ponuku s potrebným sklonom FV panelov


1 ks rozvádzač fotovoltiky s prepäťovými ochranami ( AC/DC)

Kompletný inštalačný a elektroinštalačný materiál materiál

Upgrade elektrárne : možnosť doinštalovať dodatočne 4 ks 270 Wp panelov, obmedzenie výkonu, diaľkové spínanie vybraných spotrebičov, plynulou reguláciou riadiť prebytky na ohrev úžitkovej vody.

Rozsah služieb v rámci ceny:

- vypracovanie podkladov pre úspešné získanie štátnej dotácie - ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

- relizáciu na kľúč so štátnou dotáciou, aj bez dotácie

- kompletný materiál na realizáciu a uvedenie do prevádzky

- návrh optimálnej inštalácie s čo najnižším zásahom do objektu

- projektová dokumentácia, revízie, žiadosti a povolenia

Doprava dohodou podľa lokality inštalácie

11 870,00 € 12 760,00 €