Solar Kerberos 320.H fotovoltický ohrev vody

Solárny systém SOLAR KERBEROS zaisťuje maximálne využitie energie z fotovoltaických panelov a minimalizuje spotrebu energie zo siete využitím inteligentného riadenia ohrevu vody. Vysoké účinnosti je dosiahnuté vďaka DC / DC meničmi sa sledovaním bodu maximálneho výkonu (MPPT), fotovoltaický ohrev vody ale prináša ešte veľa ďalších výhod.

Vysoké úspory vďaka modernej technológii

Vysoká účinnosť

Použiteľný s ľubovoľným typom bojlera

Nízke zaťaženie strešnej konštrukcie

Efektívny ohrev TUV aj v zime

Jednoduchá a nenákladná inštalácia

Plne autonómny systém - funguje aj pri výpadku elektrickej siete

Možnosť nastavenia časového harmonogramu ohrevu (verzia 320)

Efektívne využitie prebytkov

Jednoduchá rozšíriteľnosť o nové funkcie

Jednoduché ovládanie

Zálohovanie elektrických zariadení

Meranie vyrobenej aj spotrebovanej energie

Autodiagnostika


799,50 €