Wattrouter Mx

Sofistikovaný regulátor umožňujúci efektívne zužitkovať prebytky vyrobenej energie FVE, pre ohrev TÚV ( pripojieľný prakticky ku každému bojleru s ohmickou špirálou ), tepelné čerpadlá, prípadne ohmické vykurovacie rohože. Nastavuje sa cez webové rozhranie. Pre ohmické záťaže je nutné dokúpiť výkonové polovodičové relé, ktoré nájdete v našom sortimente.

WATTrouter Mx ponúka 6 SSR výstupov s možnosťou plynulej regulácie tepelných spotrebičov alebo riadenia PWM, ďalej 2 reléové výstupy. Obsahuje tiež možnosť inštalácie bezdrôtového modulu SC-Gateway, vylepšené časové plány, viacúčelové vstupy ANDI, integrovaná MicroSD karta, jednoduchšia montáž / demontáž pomocou odpojiteľných konektorov a ďalšie vylepšenia oproti predchádzajúcemu modelu M. WATTrouter Mx je preto vhodný aj pre najnáročnejšie aplikácie.

WATTrouter Mx je úplne bezhlučný, pretože výkonové triaky známe z WATTrouteru M boli nahradené výstupmi SSR, na ktoré sa pripájajú pasívne chladené výkonové relé SSR. Týmto sa zabráni problémom s ventilátorom hluku, prašnosťou a ďalej nutnosťou opravy regulátora pri prípadnom poškodení výkonových triakov skratom. Výkonové SSR môžu byť tiež dimenzované ako podľa prúdovej náročnosti, tak podľa možností chladenia.


375,60 €